ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

9/4/2015
Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων εργασίας, που περιγράφονται παρακάτω:

1.Εργοθεραπευτή με εξαρτημένη σχέση εργασίας

2. Ψυχολόγο με εξαρτημένη σχέση εργασίας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κάτοχος τίτλου σπουδών.
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Πιστοποιημένη γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ
Δίπλωμα οδήγησης (B΄ κατηγορίας).

Για τη θέση του ψυχολόγου θα εκτιμηθεί εκπαίδευση σε κλινική ψυχολογία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

15/12/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό που εδρεύει στα Ιωάννινα καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης εργασίας στην Διοικητική και Οικονομική της υπηρεσία, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως περιγράφεται παρακάτω:

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι υποχρεωτικής 4ετούς φοίτησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο Τίτλου σπουδών
Αποδεδειγμένη συναφής εργασιακή εμπειρία
Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ

ΗΜΕΡΙΔΑ “ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ”

27/11/2014

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την πραγματοποίηση της Ημερίδας με τίτλο: “Κοινοτική Ψυχιατρική και Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση” “Η λειτουργία του Κέντρου Ημέρας Σκυτάλη στο Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας στην Αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας, που τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Οι εργασίες της Ημερίδας ξεκινούν στις 9.00.

2005

Εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών για τα 15 έτη λειτουργίας της Εταιρείας Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου. Πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση και προβολή της κινηματογραφικής ταινίας : «Ένας Υπέροχος Άνθρωπος»