ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ 3-7-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ Δ.Ε (Π.Ε)

Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου, σε συνέχεια της από 3-7-2024 δημοσιευθείσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κάλυψη μίας  θέσης Νοσηλευτή Τ.Ε(Π.Ε), με σύμβαση πλήρους απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ανακοινώνει τα αποτελέσματα, όπως διαμορφώθηκαν βάσει της βαθμολογίας από την ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού. Η ανάρτηση περιλαμβάνει τα αρχικά του ονοματεπώνυμου, στο πλαίσιο του…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ(1) ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ(1) ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για προσωρινή κάλυψη μιας (1) θέσης εργασίας:   Μία (1)  θέση Νοσηλευτή TΕ (ΠΕ) (πλήρους απασχόλησης) με εξαρτημένη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Για τη θέση Νοσηλευτή ΤΕ (ΠΕ): Τίτλος σπουδών Άδεια ασκήσεως…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για μία (1) θέση εργασίας, ειδικότητας Παιδοψυχίατρου, για την Παιδοψυχιατρική Υπηρεσία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για: Μία (1) θέση εργασίας, ειδικότητας Παιδοψυχίατρου, για την Παιδοψυχιατρική υπηρεσία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας «Κ.Μ.Ψ.Υ. Ι-Θ», πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου. Απαραίτητα Προσόντα: Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος…

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 3-4-2024 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ.

Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου, σε συνέχεια της από 3-4-2024 δημοσιευθείσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσης Γενικών καθηκόντων, στον Ξενώνα Στα Γιάννενα, με σύμβαση πλήρους απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ανακοινώνει τα αποτελέσματα, όπως διαμορφώθηκαν βάσει της βαθμολογίας από την ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού και της Γ.1./25-4-2024 απόφασης του ΔΣ της…

Ευχαριστήρια επιστολή στην εθελοντική ομάδα «Take Action Ioannina»

Ευχαριστήρια επιστολή στην εθελοντική ομάδα «Take Action Ioannina»

  Ευχαριστήρια επιστολή   Το προσωπικό της  Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση «Αριάδνη» της Εταιρείας Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου  και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωάννινων, ευχαριστούν θερμά την εθελοντική ομάδα «Take Action Ioannina» και ιδιαίτερα τον κ. Σπύρο Πεππέ και την κ. Άντζελα Νιάρου που, το Σάββατο 13 Απριλίου και την…

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ    26-3-2024 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΊΣΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ, ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Δ.Ε.

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 26-3-2024 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΊΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ, ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Δ.Ε.

Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου, σε συνέχεια της από 26-3-2024 δημοσιευθείσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Ψυχιάτρου, για μία (1) θέση Ψυχολόγου, για μία (1) θέση Γενικών Καθηκόντων Δ.Ε. με σύμβαση πλήρους απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ανακοινώνει τα αποτελέσματα, όπως διαμορφώθηκαν βάσει της βαθμολογίας από την ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για:   την κάλυψη θέσης εργασίας ειδικότητας Γενικών καθηκόντων , για την ΜΨΑ Ξενώνας «Στα Γιάννενα» πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου     Απαραίτητα Προσόντα : Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δίπλωμα…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ(1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ, ΜΙΑ(1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, ΜΙΑ(1) ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας” ΜΕ ΟΠΣ ΤΑ 5165700

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ(1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ, ΜΙΑ(1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, ΜΙΑ(1) ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας” ΜΕ ΟΠΣ ΤΑ 5165700

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, για την Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση, στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» της Δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ID 16820), το…

Ετήσια Εκδήλωση Κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας 6.3.2024

Ετήσια Εκδήλωση Κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας 6.3.2024

Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου  πραγματοποίησε την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024 την ετήσια εκδήλωση Κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο εστιατόριο-αίθουσα εκδηλώσεων «ΑΛΕΑ». Σε μια πολύ όμορφη, ζεστή ατμόσφαιρα παρευρέθηκαν οι εργαζόμενοι, οι εξωτερικοί συνεργάτες και τα μέλη του Δ.Σ. του Φορέα και όλοι μαζί διασκεδάσαμε και ανταλλάξαμε ευχές για μια όμορφη και δημιουργική χρονιά.…

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ    26-1-2024 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΊΣΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ, ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ/ΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ.(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 23-1-2024 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΊΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ, ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ/ΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ.(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου, σε συνέχεια της από 23-1-2024 δημοσιευθείσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Ψυχιάτρου, για μία (1) θέση Ψυχολόγου, για μία (1) θέση Κοινωνικού/ης Λειτουργού με σύμβαση πλήρους απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ανακοινώνει τα αποτελέσματα, όπως διαμορφώθηκαν βάσει της βαθμολογίας από την ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού.…