ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ αρ.πρωτ. 724/18-9-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Ιωάννινα, 29/9/2023    ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ αρ.πρωτ. 724/18-9-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ)   Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου, σε συνέχεια της αρ.πρωτ.  724/18-9-2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού με σύμβαση πλήρους απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για…

Εκδηλώσεις με αφορμή τον εορτασμό της 20ετούς λειτουργίας του Ξενώνα “Αμπελόκηποι” και του Οικοτροφείου “Αστερισμός”, καθώς και της 15ετούς λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας “Σκυτάλη”

Εκδηλώσεις με αφορμή τον εορτασμό της 20ετούς λειτουργίας του Ξενώνα “Αμπελόκηποι” και του Οικοτροφείου “Αστερισμός”, καθώς και της 15ετούς λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας “Σκυτάλη”

Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.), επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, από το έτος ίδρυσης της, το 1991, παρέχει ένα σύγχρονο δίκτυο Ψυχιατρικών Υπηρεσιών στην περιοχή των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας. Με γνώμονα τις αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής και της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, σήμερα λειτουργούν τα παρακάτω:   Ξενώνας “ Στα Γιάννενα” (1991) Προστατευόμενο Διαμέρισμα…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ (ΜΙΑ) 1 ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Για το έργο «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικής Υπηρεσίας από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5044928

  Ιωάννινα, 18/9/2023 Αρ.Πρωτ. 724   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ (ΜΙΑ) 1 ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Για το έργο «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικής  Υπηρεσίας  από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5044928   Έχοντας υπόψη : Το N.2716/1999 (ΦΕΚ 96/τ.Α’/17-05-1999) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής…

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ αρ.πρωτ. 664/28-4-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ιωάννινα, 15/9/2023 Αρ.Πρωτ.718   ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ αρ.πρωτ. 664/28-4-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου, σε συνέχεια της αρ. αρ.πρωτ. 664/28-4-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού με σύμβαση πλήρους απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για το έργο «Ανάπτυξη Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και κατ’ οίκον…

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας ειδικότητας Κοινωνικού Λειτουργού στις 8/8/2023

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας ειδικότητας Κοινωνικού Λειτουργού στις 8/8/2023

Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου, σε συνέχεια της από 8/8/2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας ειδικότητας Κοινωνικού Λειτουργού στην Εταιρία, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ανακοινώνει τα αποτελέσματα, όπως διαμορφώθηκαν βάσει της βαθμολογίας από την ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού. Η ανάρτηση περιλαμβάνει τα αρχικά του ονοματεπώνυμου, στο πλαίσιο…

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ αρ.πρωτ. 664/24-8-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ αρ.πρωτ. 664/24-8-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ αρ.πρωτ. 664/24-8-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ)     Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου, σε συνέχεια της αρ.πρωτ.  664/24-8-2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού με σύμβαση πλήρους απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για το έργο…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ (ΜΙΑ) 1 ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Για το έργο «Ανάπτυξη Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και κατ’ οίκον νοσηλείας ασθενών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041881

  Ιωάννινα, 24/8/2023 Αρ.Πρωτ. 664   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ (ΜΙΑ) 1 ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Για το έργο «Ανάπτυξη Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και κατ’ οίκον νοσηλείας ασθενών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041881   Έχοντας υπόψη : Το N.2716/1999 (ΦΕΚ…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.)  Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας, σε αντικατάσταση μόνιμου προσωπικού:  μία (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού , πλήρους απασχόλησης, με εξαρτημένη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου        ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Τίτλος σπουδών Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού Πιστοποιημένη γνώση…

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 10.5.2023

Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου, σε συνέχεια της από 10/5/2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριών θέσεων εργασίας στην Εταιρία, συγκεκριμένα μίας θέσης ειδικότητας Νοσηλευτή ΔΕ και δύο θέσεων Γενικών καθηκόντων, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ανακοινώνει τα αποτελέσματα, όπως διαμορφώθηκαν βάσει της βαθμολογίας από την ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού. Η ανάρτηση…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για προσωρινή κάλυψη τριών (3) θέσεων εργασίας μόνιμου προσωπικού   μία (1)  θέση Νοσηλευτή ΔΕ (πλήρους απασχόλησης) με εξαρτημένη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2) θέσεις Γενικών καθηκόντων (πλήρους απασχόλησης) με εξαρτημένη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου  …