ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.439/9-7-2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.439/9-7-2020

                   ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ από 9/7/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ   Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου, σε συνέχεια της από 9/7/2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Παιδοψυχίατρού για την στελέχωση της Πράξης «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικής  Υπηρεσίας  από την…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ ΟΠΣ 5044928 ΤΗΣ Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.   Σε συνέχεια των άγονων αποτελεσμάτων των προγενέστερών προσκλήσεων του Φορέα στις 1/11/2019 και 9/12/2019 και Έχοντας υπόψη : Το N.2716/1999 (ΦΕΚ 96/τ.Α’/17-05-1999) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις»…

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ SOCIETY FOR THE PROMOTION OF MENTAL HEALTH IN EPIRUS ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ    10/3/20 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΒΑΣΕΙ  ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.  Β1/ 15-5-20 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. : Για την ειδικότητα Διοικητικού Υπαλλήλου Επιλεχθείς Γ.Ε – αρ.πρωτ : 208/19-3-20 Επιλαχόντες κατά σειρά : 1η  Τ. Ι.   αρ.πρωτ :…

Ωράριο Λειτουργίας Εδρας Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η

Σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 15/5/2020 τα γραφεία της έδρας του Φορέα στην Θ. Πασχίδη 54 θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή με ωράριο 08:30-15:30. Το παραπάνω ωράριο  ισχύει  μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσης.

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟΣ για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια επιβατικού οχήματος (Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Λόγω της μη επαρκείας κατατεθειμένων προσφορών για την από 8/4/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Φορέα, η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου καλεί εκ νέου όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια υπηρεσιακού οχήματος τύπου ΙΧ (CPV 34110000-1 Επιβατικά αυτοκίνητα) που αφορά το Υποέργο «Προμήθεια Υπηρεσιακού Οχήματος για την υπηρεσία της Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια επιβατικού οχήματος (Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια επιβατικού οχήματος (Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ SOCIETY FOR THE PROMOTION OF MENTAL HEALTH IN EPIRUS ΓΡΑΦΕΙΑ : Θ. Πασχίδη 54 – ΤΚ 45445 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. 2651033532 – FAX : 26510 33852 e-mail : info@epropsi.gr website : www.epropsi.gr Ιωάννινα, 8/4/2020 Αρ.Πρωτ. 260 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια επιβατικού οχήματος (Του άρθρου 118…

Συμμετοχή της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. στη λειτουργία της Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται από τις 4/4/2020, η τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306. Ο Φορέας μας είναι ένας από τους φορείς που συμμετέχουν σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια για την ψυχοκοινωνική υποστήριξή των συμπολιτών μας σε αυτές τις δύσκολες ημέρες που διανύουμε. Όπως αναφέρεται στο επισυναπτόμενο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας η υπηρεσία της τηλεφωνικής…

Ωράριο λειτουργίας των γραφείων της έδρας της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. στο πλαίσιο της πρόληψης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων του Φορέα, για την πρόληψη της πανδημίας του κορωνοϊού, σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 16/3/2020 τα γραφεία της έδρας του Φορέα στην Θ. Πασχίδη 54 θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή με ωράριο 08:30-11:00. Παρακαλούνται όσοι ενδιαφερόμενοι θέλουν να καταθέσουν την αίτηση τους για την από 9/3/2020 πρόσκληση…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μία (1) θέσης Διοικητικού Υπαλλήλου ΠΕ ή ΤΕ (πλήρους απασχόλησης) με εξαρτημένη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1.Τίτλος σπουδών με κατεύθυνση διοικητικού-οικονομικού 2.Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών, Πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ 3.Αποδεδειγμένη συναφής εργασιακή εμπειρία…