ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ    26-3-2024 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΊΣΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ, ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Δ.Ε.

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 26-3-2024 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΊΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ, ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Δ.Ε.

Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου, σε συνέχεια της από 26-3-2024 δημοσιευθείσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Ψυχιάτρου, για μία (1) θέση Ψυχολόγου, για μία (1) θέση Γενικών Καθηκόντων Δ.Ε. με σύμβαση πλήρους απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ανακοινώνει τα αποτελέσματα, όπως διαμορφώθηκαν βάσει της βαθμολογίας από την ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για:   την κάλυψη θέσης εργασίας ειδικότητας Γενικών καθηκόντων , για την ΜΨΑ Ξενώνας «Στα Γιάννενα» πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου     Απαραίτητα Προσόντα : Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δίπλωμα…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ(1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ, ΜΙΑ(1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, ΜΙΑ(1) ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας” ΜΕ ΟΠΣ ΤΑ 5165700

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ(1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ, ΜΙΑ(1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, ΜΙΑ(1) ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας” ΜΕ ΟΠΣ ΤΑ 5165700

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, για την Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση, στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» της Δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ID 16820), το…

Ετήσια Εκδήλωση Κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας 6.3.2024

Ετήσια Εκδήλωση Κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας 6.3.2024

Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου  πραγματοποίησε την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024 την ετήσια εκδήλωση Κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο εστιατόριο-αίθουσα εκδηλώσεων «ΑΛΕΑ». Σε μια πολύ όμορφη, ζεστή ατμόσφαιρα παρευρέθηκαν οι εργαζόμενοι, οι εξωτερικοί συνεργάτες και τα μέλη του Δ.Σ. του Φορέα και όλοι μαζί διασκεδάσαμε και ανταλλάξαμε ευχές για μια όμορφη και δημιουργική χρονιά.…

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ    26-1-2024 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΊΣΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ, ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ/ΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ.(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 23-1-2024 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΊΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ, ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ/ΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ.(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου, σε συνέχεια της από 23-1-2024 δημοσιευθείσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Ψυχιάτρου, για μία (1) θέση Ψυχολόγου, για μία (1) θέση Κοινωνικού/ης Λειτουργού με σύμβαση πλήρους απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ανακοινώνει τα αποτελέσματα, όπως διαμορφώθηκαν βάσει της βαθμολογίας από την ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού.…

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 26-1-2024 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΊΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ.

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ    26-1-2024 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΊΣΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ. Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου, σε συνέχεια της από 26-1-2024 δημοσιευθείσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Ψυχιάτρου με σύμβαση πλήρους απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ανακοινώνει τα αποτελέσματα, όπως διαμορφώθηκαν βάσει της βαθμολογίας από την ορισθείσα…

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 15-1-2024 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΊΣΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗ.

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 15-1-2024 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΊΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗ.

Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου, σε συνέχεια της αρ.πρωτ.: 21/15-1-2024 δημοσιευθείσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Γυμναστή με σύμβαση μερικής απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ανακοινώνει τα αποτελέσματα, όπως διαμορφώθηκαν βάσει της βαθμολογίας από την ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού. Η ανάρτηση περιλαμβάνει τα αρχικά του ονοματεπώνυμου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για μία (1) θέση εργασίας ειδικότητας Ψυχιάτρου, για την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για: μία (1) θέση εργασίας ειδικότητας Ψυχιάτρου, για την ΜΨΥ Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου   Απαραίτητα Προσόντα : Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος Εγγραφή στον…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ(1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ, ΜΙΑ(1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, ΜΙΑ(1) ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ/ΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ(1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ, ΜΙΑ(1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, ΜΙΑ(1) ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ/ΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας” ΜΕ ΟΠΣ ΤΑ 5165700

H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» της Δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ID 16820), το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δυνάμει της 103923ΕΞ…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.)  Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη  μιας (1) θέσης εργασίας (μερικής απασχόλησης) με εξαρτημένη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου με την ειδικότητα του Γυμναστή.      ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Τίτλος σπουδών(Πτυχίο) Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: Αποδεδειγμένη συναφής εργασιακή εμπειρία σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας Πιστοποιημένη γνώση Πληροφορικής…