ΠΑΡΑΤΑΣΗ της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 1 (ΜΙΑ) ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΓΙΑ 2 (ΔΥΟ) ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. (ΚΩΔ ΟΠΣ 5044928) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ιωάννινα, 3/3/2021 Αρ.Πρωτ. 195 ΠΑΡΑΤΑΣΗ της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 1 (ΜΙΑ) ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΓΙΑ 2 (ΔΥΟ) ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. (ΚΩΔ ΟΠΣ 5044928) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λόγω του άγονου αποτελέσματος των αρ.πρωτ. 83/22-1-2021 και 135/9-2-2021 ανακοινώσεων του Φορέα με θέμα “Πρόσκληση…

ΠΑΡΑΤΑΣΗ και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ 1 (ΜΙΑ) ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή  ΓΙΑ 2 (ΔΥΟ) ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 1 (ΜΙΑ) ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΓΙΑ 2 (ΔΥΟ) ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ιωάννινα, 9/2/2021 Αρ.Πρωτ. 135   ΠΑΡΑΤΑΣΗ και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 1 (ΜΙΑ) ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΓΙΑ 2 (ΔΥΟ) ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. (ΚΩΔ ΟΠΣ 5044928) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   Λόγω του άγονου αποτελέσματος της αρ.πρωτ. 83/22-1-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρατείνετε η διάρκειά της για είκοσι ημέρες…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

Ιωάννινα, 22/1/2021 Αρ.Πρωτ. 83     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 1 (ΜΙΑ) ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. (ΚΩΔ ΟΠΣ 5044928) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη : Το N.2716/1999 (ΦΕΚ 96/τ.Α’/17-05-1999) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Την με αριθμ.…

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 873/21-12-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.)  Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αρ.πρωτ. 873/21-12-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωσή και  ανάπτυξη προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κατ’ οίκον βοήθειας στον γενικό πληθυσμό μέσω της επέκτασης της δράσης του Κέντρου Ημέρας «Σκυτάλη» ως εξής:   ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ ΒΑΣΕΙ  ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.  Β.2/7-1-2021…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Ιωάννινα, 12/1/2021 Αρ.Πρωτ.26   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.)  Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο ανάπτυξης προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κατ’ οίκον βοήθειας στον γενικό πληθυσμό μέσω της επέκτασης της δράσης του Κέντρου Ημέρας «Σκυτάλη» που λειτουργεί υπό την ευθύνη της, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ιωάννινα, 21/12/2020 Αρ.Πρωτ. 873   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.)  Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο ανάπτυξης προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κατ’ οίκον βοήθειας στον γενικό πληθυσμό μέσω της επέκτασης της δράσης του Κέντρου Ημέρας «Σκυτάλη» που λειτουργεί υπό την ευθύνη της, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Ιωάννινα, 10/12/2020 Αρ.Πρωτ.848   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.)  Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας :   μία (1)  Κοινωνικού Λειτουργού (πλήρους απασχόλησης) με εξαρτημένη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου            ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Τίτλος σπουδών Άδεια…

Πρόσκληση Υποβολής προσφορών για την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός ΙΧ επιβατικού οχήματος τουλάχιστον 5 θέσεων, τύπου 4χ4

«Υποβολή προσφορών για την προμήθεια ενός υπηρεσιακού επιβατικού οχήματος που θα καλύψει τις ανάγκες μεταφοράς προσωπικού  της παιδοψυχιατρικής υπηρεσίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας (Κ.Μ.Ψ.Υ. Ι) της Εταιρείας Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου, με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού  με Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος».   Αναθέτουσα Αρχή: Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου Αντικείμενο Προμήθειας: Ένα υπηρεσιακό επιβατικό…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (rapid test)

Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου  Ν.Π.Ι.Δ  μη κερδοσκοπικό,  ζητά συνεργασία με ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο στην πόλη των Ιωαννίνων για την διεξαγωγή  τεστ ταχείας ανίχνευσης του κορονοϊού   SARS–CoV-2   (rapid test)  για  τους εργαζόμενους και φιλοξενούμενους-επωφελούμενους   των δομών μας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους, σε κλειστό φάκελο στην έδρα του φορέα  (Θωμά Πασχίδη…

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 07/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ   07/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΤΟΥΡΓΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ Τ.Ε   ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.  Δ. 7/ 24-9-20 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. :   Για την ειδικότητα Κοινωνικού Λειτουργού Επιλεχθείς Β.Ν – 607/ 15 – 9 – 2020 Επιλαχών :  N.A – 618/ 16 – 9 – 2020   Για την…