ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ (ΜΙΑ) 1 ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΠΕ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Για το έργο «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικής Υπηρεσίας από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5044928

Ιωάννινα, 6/10/2023 Αρ.Πρωτ.812 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ (ΜΙΑ) 1 ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΠΕ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Για το έργο «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικής  Υπηρεσίας  από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5044928   Έχοντας υπόψη : Το N.2716/1999 (ΦΕΚ 96/τ.Α’/17-05-1999) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» όπως…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑ Δ.Ε

H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.)  Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη της  παρακάτω θέσης  εργασίας :  Ενός (1) Νοσηλευτή/τρια  Δ.Ε   (πλήρους απασχόλησης) με εξαρτημένη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου  (τρίμηνη σύμβαση  με πιθανότητα  ανανέωσης )         ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Τίτλος σπουδών Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Πιστοποιημένη γνώση Πληροφορικής…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (rapid test)

Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου  Ν.Π.Ι.Δ  μη κερδοσκοπικό,  ζητά συνεργασία με ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο στην πόλη των Ιωαννίνων για την διεξαγωγή  τεστ ταχείας ανίχνευσης του κορονοϊού   SARS–CoV-2   (rapid test)  για  τους εργαζόμενους και φιλοξενούμενους-επωφελούμενους   των δομών μας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους, σε κλειστό φάκελο στην έδρα του φορέα  (Θωμά Πασχίδη…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Δ.Ε.

H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.)  Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων εργασίας :   Τρεις   (3)  Νοσηλευτών Δ.Ε  (πλήρους απασχόλησης) με εξαρτημένη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου  (τρίμηνη σύμβαση  με πιθανότητα  ανανέωσης )            ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Τίτλος σπουδών Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος…