24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 14-17 Απριλίου 2016, Αλεξανδρούπολη

•ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΑΚΟΥΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ.
•ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ ΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.

22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 10-13 Απριλίου 2014, Ιωάννινα

•ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
•ΕΞΑΕΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ