ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗ 17 : OO
ΑΙΘΟΥΣΑ Δ ΧΑΤΖΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟ
ΣΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ