Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχιατρικής Κλινικής Ιωαννινων Κύκλος Ι

Η Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική του Π.Γ.Ν Ιωαννίνων εντάσσει στο ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμά της, έναν κύκλο διαλέξεων και παρουσιάσεων σχετικών με την λειτουργία των υφιστάμενων κοινοτικών δομών με στόχο την προώθηση της δικτύωσης και την εγκατάσταση σχέσεων που θα επιτρέπουν την συνομιλία και συνεργασία των υπηρεσιών με την Ψυχιατρική Κλινική και μεταξύ τους .
ΘΕΜΑ
ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ