Έναρξη λειτουργίας κλιμακίου ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών κατ΄ οίκον νοσηλείας της Κινητής Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας.

Ιωάννινα, 6/12/2019

Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου ανακοινώνει σήμερα, ημέρα Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019, την έναρξη λειτουργίας κλιμακίου ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών κατ΄ οίκον νοσηλείας από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας, για τη φροντίδα των σοβαρών και χρόνιων ψυχικών διαταραχών στις περιοχές της επαρχίας των Νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Έναρξη λειτουργίας κλιμακίου ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών κατ΄ οίκον νοσηλείας της Κινητής Μονάδα Ψυχικής Υγείας

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
SOCIETY FOR THE PROMOTION OF MENTAL HEALTH IN EPIRUS
ΕΔΡΑ : Θ. ΠΑΣΧΙΔΗ 54, ΤΚ 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ. 2651033532 – FAX : 26510 33852
e-mail :epropsi@otenet.gr
website : www.epropsi.gr

Ιωάννινα, 6/12/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ