ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 873/21-12-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.)  Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αρ.πρωτ. 873/21-12-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωσή και  ανάπτυξη προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κατ’ οίκον βοήθειας στον γενικό πληθυσμό μέσω της επέκτασης της δράσης του Κέντρου Ημέρας «Σκυτάλη» ως εξής:   ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ ΒΑΣΕΙ  ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.  Β.2/7-1-2021…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Ιωάννινα, 12/1/2021 Αρ.Πρωτ.26   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.)  Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο ανάπτυξης προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κατ’ οίκον βοήθειας στον γενικό πληθυσμό μέσω της επέκτασης της δράσης του Κέντρου Ημέρας «Σκυτάλη» που λειτουργεί υπό την ευθύνη της, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για…