Απόφαση κατακύρωσης αποτελέσματος του αρ.πρωτ. 839/8-12-2020 Συνοπτικού διαγωνισμού, κατ’ άρθρο 117 παρ. 4 του ν. 4412/2016, για την προμήθεια ενός (1) επιβατικού οχήματος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ιωάννινα, 11/10/2021 Αρ.Πρωτ. 836   Θέμα : Απόφαση κατακύρωσης αποτελέσματος του αρ.πρωτ. 839/8-12-2020 Συνοπτικού διαγωνισμού, κατ’ άρθρο 117 παρ. 4 του ν. 4412/2016, για την προμήθεια ενός (1) επιβατικού οχήματος   Πρακτικά συνεδρίασης του Δ.Σ της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η  :  Νο. 27,  8/10/2021 Την Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:00, συνεδρίασε εκτάκτως μέσω…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την κάλυψη δυο (2) θέσεων ειδικότητας Κοινωνικού Λειτουργού

Ιωάννινα, 11/10/21 Αρ.Πρωτ.:833   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.)  Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο ανάπτυξης προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κατ’ οίκον βοήθειας στον γενικό πληθυσμό μέσω της επέκτασης της δράσης του Κέντρου Ημέρας «Σκυτάλη» που λειτουργεί υπό την ευθύνη της, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την…