ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.)  Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας, σε αντικατάσταση μόνιμου προσωπικού:  μία (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού , πλήρους απασχόλησης, με εξαρτημένη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου        ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Τίτλος σπουδών Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού Πιστοποιημένη γνώση…