ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για μία (1) θέση εργασίας, ειδικότητας Παιδοψυχίατρου, για την Παιδοψυχιατρική Υπηρεσία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για: Μία (1) θέση εργασίας, ειδικότητας Παιδοψυχίατρου, για την Παιδοψυχιατρική υπηρεσία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας «Κ.Μ.Ψ.Υ. Ι-Θ», πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου. Απαραίτητα Προσόντα: Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος…