Επαναλειτουργία της Παιδοψυχιατρικής Υπηρεσίας της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. την 4/10/2021

Επαναλειτουργία της Παιδοψυχιατρικής Υπηρεσίας της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. την 4/10/2021

    Ιωάννινα, 4/10/2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου ενημερώνει ότι από την 4η Οκτωβρίου 2021 αίρεται η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της Παιδοψυχιατρικής Υπηρεσίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ιωάννινων-Θεσπρωτίας και θα επαναλειτουργήσει κανονικά, βάση μηνιαίου Προγράμματος,  στα 8 (οχτώ) Κέντρα Υγείας της επαρχίας των Νομών Ιωάννινων και Θεσπρωτίας (Κόνιτσα, Βουτσαρά, Πράμαντα,…

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ αρ.πρωτ. 598/26-7-2021 και 689/6-9-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ιωάννινα, 1/10/2021 Αρ.Πρωτ. 793   ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ αρ.πρωτ. 598/26-7-2021 και 689/6-9-2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου, σε συνέχεια των αρ.πρωτ.  598/26-7-2021 και 689/6-9-2021 Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Παιδοψυχιατρικής Υπηρεσίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας της Πράξης «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικής  Υπηρεσίας  από την…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια 2 οχημάτων τουλάχιστον 7 (επτά) θέσεων μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing) διάρκειας 3 ετών.

Ιωάννινα, 27/9/2021 Αρ.Πρωτ. 756        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την προμήθεια 2 οχημάτων τουλάχιστον 7 (επτά) θέσεων  μέσω μακροχρόνιας  μίσθωσης (leasing) διάρκειας 3 ετών   H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κατάθεση προσφορών για την προμήθεια 2 οχημάτων για τις υπηρεσιακές…

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ αρ.πρωτ. 598/26-7-2021 και 689/6-9-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ιωάννινα, 24/9/2021   ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ αρ.πρωτ. 598/26-7-2021 και 689/6-9-2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ)   Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου, σε συνέχεια των αρ.πρωτ.  598/26-7-2021 και 689/6-9-2021 Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Παιδοψυχιατρικής Υπηρεσίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας της Πράξης «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικής …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ιωάννινα, 15/9/2021 Αρ.Πρωτ.724                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εύρεση εξωτερικού συνεργάτη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Data Protection Officer – D.P.O). Ο φορέας έχει προβεί ήδη σε μελέτη εκτίμησης αντίκτυπου και παρεμφερών ενεργειών, στα…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για το έργο «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικής Υπηρεσίας από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5044928

Ιωάννινα, 6/9/2021 Αρ.Πρωτ. 689     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για το έργο « Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικής  Υπηρεσίας  από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5044928   Έχοντας υπόψη : Το N.2716/1999 (ΦΕΚ 96/τ.Α’/17-05-1999) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις»…

ΠΑΡΑΤΑΣΗ της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 1 (ΜΙΑ) ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΓΙΑ 2 (ΔΥΟ) ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. (ΚΩΔ ΟΠΣ 5044928) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ιωάννινα, 26/7/2021 Αρ.Πρωτ. 598   ΠΑΡΑΤΑΣΗ της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 1 (ΜΙΑ) ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΓΙΑ 2 (ΔΥΟ) ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. (ΚΩΔ ΟΠΣ 5044928) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   Λόγω του άγονου αποτελέσματος των προηγούμενων ανακοινώσεων του Φορέα με θέμα “Πρόσκληση Εκδήλωσης…

Αναστολή λειτουργίας της Παιδοψυχιατρικής Υπηρεσίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας

Ιωάννινα, 30/6/2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου ενημερώνει ότι από την 1η Ιουλίου 2021 τίθεται σε αναστολή λειτουργίας η Παιδοψυχιατρική Υπηρεσία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ιωάννινων-Θεσπρωτίας, η οποία από την 1/9/2020 δραστηριοποιούνταν στα 8 (οχτώ) Κέντρα Υγείας της επαρχίας των Νομών Ιωάννινων και Θεσπρωτίας (Κόνιτσα, Βουτσαρά, Πράμαντα, Δερβίζιανα, Δελβινάκι, Μέτσοβο, Παραμυθιά…