ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (rapid test)

Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου  Ν.Π.Ι.Δ  μη κερδοσκοπικό,  ζητά συνεργασία με ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο στην πόλη των Ιωαννίνων για την διεξαγωγή  τεστ ταχείας ανίχνευσης του κορονοϊού   SARS–CoV-2   (rapid test)  για  τους εργαζόμενους και φιλοξενούμενους-επωφελούμενους   των δομών μας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους, σε κλειστό φάκελο στην έδρα του φορέα  (Θωμά Πασχίδη…