2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟΣ για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια επιβατικού οχήματος (Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Λόγω της μη επαρκείας κατατεθειμένων προσφορών για την από 8/4/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Φορέα, η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου καλεί εκ νέου όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια υπηρεσιακού οχήματος τύπου ΙΧ (CPV 34110000-1 Επιβατικά αυτοκίνητα) που αφορά το Υποέργο «Προμήθεια Υπηρεσιακού Οχήματος για την υπηρεσία της Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και…