Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Φροντίδας

Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Φροντίδας

Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθ.: ΘΩΜΑ ΠΑΣΧΙΔΗ 54, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Τηλ.:2651033532 FAX : 26510 33852, Κιν : 6983234240, e-mail : info@mpuioa.gr                     Η Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και κατ’ οίκον φροντίδας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας δημιουργήθηκε για να απαντήσει στο έλλειμμα παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης Ψυχικής Υγείας και Πρόληψης. Στόχος της Υπηρεσίας…

Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας κατ’ οίκον φροντίδας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας

Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθ.: ΘΩΜΑ ΠΑΣΧΙΔΗ 54, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Τηλ.:2651033532 FAX : 26510 33852 Κιν : 6983234240 e-mail : info@mpuioa.gr Η Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και κατ’ οίκον φροντίδας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας δημιουργήθηκε για να απαντήσει στο έλλειμμα παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης Ψυχικής Υγείας και Πρόληψης. Στόχος της Υπηρεσίας είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών κοινοτικής θεραπείας και κατ’ οίκον φροντίδας των…

Κέντρο Ημέρας «Σκυτάλη»

Κέντρο Ημέρας «Σκυτάλη»

Tα Κέντρα Ημέρας αποτελούν σύγχρονες Μονάδες Ψυχικής Υγείας -για τα ελληνικά δεδομένα- σε αντιδιαστολή με το εξωτερικό, όπου η Ημερήσια Φροντίδα συνιστά παραδοσιακή μέθοδο παροχής υποστήριξης για ανθρώπους που πάσχουν από κάποιο –σοβαρό- ψυχιατρικό νόσημα. Η έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας «ΣΚΥΤΑΛΗ», έγινε από την Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. τον Ιανουάριο του 2008 στην περιοχή Καρδαμίτσια Ιωαννίνων. Από τον Ιανουάριο του 2016 μεταστεγάστηκε στο κέντρο των Ιωαννίνων, στη διεύθυνση Γεωργίου Παπανδρέου 38 (1ος όροφος).

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας (ΚΜΨΥ Ι-Θ)

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας (ΚΜΨΥ Ι-Θ)

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας (ΚΜΨΥ Ι-Θ) είναι μια υπηρεσία παροχής ψυχιατρικής φροντίδας και προαγωγής της ψυχικής υγείας σε περιοχές της περιφέρειας. Η ΚΜΨΥ απευθύνεται σε ενήλικες που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές ή που αντιμετωπίζουν διάφορα ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Απευθύνεται επίσης στον υγιή πληθυσμό προωθώντας προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης και αναλαμβάνοντας δράσεις για την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Κηροπλαστείο-Κηροπωλείο

Από το 1994 η λειτουργία του Κηροπλαστείου και στην συνέχεια του Κηροπωλείου αποσκοπεί, στα πλαίσια διεύρυνσης των δραστηριοτήτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, στην επαγγελματική επανένταξη ατόμων που πάσχουν από κάποια ψυχική ασθένεια και διαμένουν στην περιοχή των Ιωαννίνων.

Οικοτροφείο «Αστερισμός»

Οικοτροφείο «Αστερισμός»

Το Οικοτροφείο «Αστερισμός», είναι Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης υψηλού βαθμού εποπτείας, στο οποίο φιλοξενούνται για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη 15 άτομα με ψυχικές διαταραχές και με καταγωγή κυρίως από την Ήπειρο, με σκοπό να διασφαλιστεί η παραμονή τους στην κοινότητα και να συνεχιστούν οι σχέσεις των ατόμων αυτών με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας. Παρέχονται υπηρεσίες σε ενήλικα άτομα με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές.

Ξενώνας «Αμπελόκηποι»

Ξενώνας «Αμπελόκηποι»

Η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Ξενώνας «Αμπελόκηποι» δημιουργήθηκε για την θεραπεία και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Άρχισε να λειτουργεί το 2003 στην περιοχή των Αμπελοκήπων στα Ιωάννινα. Η λειτουργία του Ξενώνα στηρίζεται στις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής, της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και της κοινωνικής επανένταξης.