Ψύχωση: Πραγματικότητα ή μύθος

Ψύχωση είναι …

  • Μια αλλαγή στη σκέψη, στο συναίσθηµα και στη συµπεριφορά που συχνά προκαλεί έντονο άγχος και τροµάζει.
  • Μια κατάσταση η οποία εµφανίζεται χωρίς ο ασθενής να έχει κάνει κάποιο λάθος.
  • Μια κατάσταση σχετικά συχνή. Στη Βρετανία πάνω από 100.000 άνθρωποι κάθε χρόνο λαµβάνουν βοήθεια για ψύχωση. Περίπου 1 µε 2 άνθρωποι στους 100 έχουν την εµπειρία της ψύχωσης.
  • Κάτι που αρχίζει συνήθως στο τέλος της εφηβείας ή στην αρχή της ενήλικης ζωής, συνήθως στην αρχή της δεκαετίας των είκοσι.

Τι είναι η ψύχωση

Οι περισσότεροι άνθρωποι σε κάποια φάση της ζωής τους θα βιώσουν ένα πρόβλημα σχετικό με την ψυχική τους υγεία. Κατάθλιψη, άγχος και στρες µπορούν να συµβούν στον καθένα. Ένα άλλο πρόβλημα που πολλοί νέοι άνθρωποι ίσως αντιμετωπίσουν είναι η ΨΥΧΩΣΗ.

Κέντρο Ημέρας «Σκυτάλη»

Κέντρο Ημέρας «Σκυτάλη»

Tα Κέντρα Ημέρας αποτελούν σύγχρονες Μονάδες Ψυχικής Υγείας -για τα ελληνικά δεδομένα- σε αντιδιαστολή με το εξωτερικό, όπου η Ημερήσια Φροντίδα συνιστά παραδοσιακή μέθοδο παροχής υποστήριξης για ανθρώπους που πάσχουν από κάποιο –σοβαρό- ψυχιατρικό νόσημα. Η έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας «ΣΚΥΤΑΛΗ», έγινε από την Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. τον Ιανουάριο του 2008 στην περιοχή Καρδαμίτσια Ιωαννίνων. Από τον Ιανουάριο του 2016 μεταστεγάστηκε στο κέντρο των Ιωαννίνων, στη διεύθυνση Γεωργίου Παπανδρέου 38 (1ος όροφος).

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας (ΚΜΨΥ Ι-Θ)

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας (ΚΜΨΥ Ι-Θ)

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας (ΚΜΨΥ Ι-Θ) είναι μια υπηρεσία παροχής ψυχιατρικής φροντίδας και προαγωγής της ψυχικής υγείας σε περιοχές της περιφέρειας. Η ΚΜΨΥ απευθύνεται σε ενήλικες που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές ή που αντιμετωπίζουν διάφορα ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Απευθύνεται επίσης στον υγιή πληθυσμό προωθώντας προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης και αναλαμβάνοντας δράσεις για την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Κηροπλαστείο-Κηροπωλείο

Από το 1994 η λειτουργία του Κηροπλαστείου και στην συνέχεια του Κηροπωλείου αποσκοπεί, στα πλαίσια διεύρυνσης των δραστηριοτήτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, στην επαγγελματική επανένταξη ατόμων που πάσχουν από κάποια ψυχική ασθένεια και διαμένουν στην περιοχή των Ιωαννίνων.

Οικοτροφείο «Αστερισμός»

Οικοτροφείο «Αστερισμός»

Το Οικοτροφείο «Αστερισμός», είναι Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης υψηλού βαθμού εποπτείας, στο οποίο φιλοξενούνται για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη 15 άτομα με ψυχικές διαταραχές και με καταγωγή κυρίως από την Ήπειρο, με σκοπό να διασφαλιστεί η παραμονή τους στην κοινότητα και να συνεχιστούν οι σχέσεις των ατόμων αυτών με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας. Παρέχονται υπηρεσίες σε ενήλικα άτομα με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές.

Ξενώνας «Αμπελόκηποι»

Ξενώνας «Αμπελόκηποι»

Η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Ξενώνας «Αμπελόκηποι» δημιουργήθηκε για την θεραπεία και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Άρχισε να λειτουργεί το 2003 στην περιοχή των Αμπελοκήπων στα Ιωάννινα. Η λειτουργία του Ξενώνα στηρίζεται στις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής, της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και της κοινωνικής επανένταξης.

Νομοθεσία

Το νομοθετικό πλαίσιο που διαίπει τα θέματα ψυχικής υγείας συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Go to Top
Νόμος Τίτλος Νόμου Θέματα Δικαιωμάτων ΑμΨΔ
ΝΚ2071/92 Άρθρο 94-99 Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας Ακούσια Νοσηλεία
Ν. 2447/96 16ο κεφάλαιο


dpo@epropsi.gr

(ΥΠΟΨΙΝ ΥΠΔ)

Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Στην περίπτωση που απαιτηθεί επέκταση της ανωτέρω προθεσμίας για την διερεύνηση ή/και τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, εξηγώντας σας τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η επέκταση της προθεσμίας.

Έχετε το δικαίωμα ζητήσετε από εμάς να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να τα διαβιβαστούν σε άλλο πάροχο χωρίς αντίρρηση.

 

  • Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικού Απορρήτου


Αν αλλάξει η παρούσα Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικού Απορρήτου, η αναθεωρημένη πολιτική θα καταχωρηθεί σε αυτόν το δικτυακό τόπο. Παρακαλούμε να την ελέγχετε τακτικά, και ιδιαίτερα πριν δώσετε στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα.