Νομοθεσία

Το νομοθετικό πλαίσιο που διαίπει τα θέματα ψυχικής υγείας συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Λίγα λόγια για την προσπάθειά μας…..

Οι ψυχικές διαταραχές είναι ένα συχνό φαινόμενο. Συνεισφέρουν κατά 12% στην παγκόσμια επιβάρυνση της υγείας από τις διάφορες νόσους. Δυστυχώς, μπορούν να επιδράσουν σημαντικά στο προσδόκιμο ζωής του ανθρώπου όπως και στη φυσιολογική κοινωνική του ζωή. Επίσης ενδέχεται να έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις τόσο για τα άτομα που πάσχουν όσο και για τις οικογένειές τους. Το παράδοξο όμως είναι ότι ενώ οι ψυχικές ασθένειες είναι κάτι το πολύ συνηθισμένο, οι περισσότεροι πάσχοντες δε λαμβάνουν καμία θεραπεία.

Καλώσήρθατε στον ιστότοπό μας….

Καλώσήρθατε στον ιστότοπό μας….

Από τις αρχές του Μαρτίου του 2016, λειτουργεί η νέα Ιστοσελίδα της Εταιρείας Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου.

Σ αυτή, μπορείτε να περιηγηθείτε και να γνωρίσετε μέρος του έργου της Εταιρείας μας από το 1991 που ήταν το έτος ίδρυσής της – κυρίως μέσω του φωτογραφικού αρχείου, που διασώθηκε.

Στόχος, να διατηρούμε τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας άμεσα ενημερωμένους για τις συνολικές δράσεις που αναπτύσσονται στις Μονάδες μας κάνοντας πιό ζωντανή την εμπειρία του έργου που πραγματοποιείται σ αυτές, καταρρίπτοντας τους μύθους και τα στερεότυπα που ακόμα και σήμερα μπορεί να συνοδεύουν την ψυχική ασθένεια. Φιλοδοξούμε στην ακόμα μεγαλύτερη και αμοιβαία αλληλεπίδραση του Φορέα και των Επωφελούμενων μας με την Κοινότητα δηλαδή όλους εσας που μας επισκέπτεστε αυτή τη στιγμή …..

Σας καλωσορίζουμε στον Ιστότοπό μας…..

Ιστορικό

Ιστορικό

Η ουσιαστική ανάπτυξη της Εταιρείας Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου ξεκινά με τη δράση της πρώτης Πολυκλαδικής Ομάδας του ιστορικού Ξενώνα της οδού Παύλου Μελά που αποτέλεσε και την Ομάδα Παρέμβασης στο Ψυχιατρείο της Λέρου, ώστε να ενταχθούν σε αυτόν και κατ επέκταση να επανενταχθούν στην τοπική κοινωνία, 10 Ηπειρώτες που αντιμετώπιζαν παράλληλα με τα σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας μαγάλου βαθμού αναπηρίες από το μεγάλο χρόνο διαμονής/ νοσηλείας σε Κλειστό Ψυχιατρικό Ίδρυμα.

Go to Top
Νόμος Τίτλος Νόμου Θέματα Δικαιωμάτων ΑμΨΔ
ΝΚ2071/92 Άρθρο 94-99 Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας Ακούσια Νοσηλεία
Ν. 2447/96 16ο κεφάλαιο


dpo@epropsi.gr

(ΥΠΟΨΙΝ ΥΠΔ)

Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Στην περίπτωση που απαιτηθεί επέκταση της ανωτέρω προθεσμίας για την διερεύνηση ή/και τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, εξηγώντας σας τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η επέκταση της προθεσμίας.

Έχετε το δικαίωμα ζητήσετε από εμάς να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να τα διαβιβαστούν σε άλλο πάροχο χωρίς αντίρρηση.

 

  • Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικού Απορρήτου


Αν αλλάξει η παρούσα Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικού Απορρήτου, η αναθεωρημένη πολιτική θα καταχωρηθεί σε αυτόν το δικτυακό τόπο. Παρακαλούμε να την ελέγχετε τακτικά, και ιδιαίτερα πριν δώσετε στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα.